Fareler kemirgen grubuna girerler. Fareler familyaları içerisinde farklılıklar göstermektedirler. Ev faresi, çatı faresi, lağım faresi gibi türleri vardır. Farelerin bu çeşitleri büyüklükleri ve yaşadıkları fiziksel ortamlara göre farklılık gösterir.

Fare kemirgeni gezdikleri yerlerde ki tüm mikropları üzerlerinde taşırlar ve insanların bulundukları tüm yerlere girdikleri zaman da bu mikropları salyaları ve dışkılarıyla bu alanlara bırakırlar. Farelerin dişleri çok keskindir bu nedenle girdikleri alanlardaki eşyaları kemirerek zarar verirler (kablolar , gıdalar vb).

Farelerin salgıladıkları salyalar morfin etkisindedir. Bu nedenle insanları ısırdıklarında bu salyalarını kullanırlar. Isırdıklarının farkında olmayız. Farelerin koku alma duyuları çok gelişmiş olup çok uzak alanlardan yiyeceklerin kokusunu alabilmektedirler. Fareler fiziksel özellikleri nedeniyle çok küçük alanlardan geçebilmektedirler. Yine çok yüksek alanlara tırmanabilirler. Örneğin; gider borusundan 10. Kata kadar çıkabilmektedir. Bu yükselebilir. Çok hızlı hareket eden fareler kısa sürede ürüme yaparak çoğalırlar. Fareler açık alanlardan evlerimize ya da iş yerlerimize gıda ihtiyaçlarını karşılamak için girerler. Bunları engellemek için fare ilaçlama gereklidir.

Fare İlaçlama


Fare ilaçlama da sıvı ilaçlama ve fare tableti kullanılır. Sıvı ilaçlama sulandırılmış fare ilacı ve dezenfekte insektisitlerini içerisinde barındırır. Çünkü fare ilaçlama da dezenfektede önem taşımaktadır. Fare ilaçlama da her fare türü için farklı özellikler içeren insektisitler (fare ilacı) ve tabletler kullanılır.

Fare ilaçlama önem taşır. Çünkü fareler birçok hastalığın taşıyıcısı ve bulaştırıcısıdırlar. Örneğin, kolera, verem, tifüs gibi. Bu nedenle mutlaka profesyonel fare ilaçlama desteği alınmalıdır. Fareler zeki canlılardır. Bireysel olarak verilen fare mücadelesi çözüm sağlamaz. Mutlaka uzman kişilerce profesyonel olarak fare ilaçlama yapılmalıdır.

Fare ilaçlama şirketi tarafından uzman ilaçlama personeli fare ilaçlamasını yapmalıdır. Fare ilaçlama şirketi tarafından etkili ve kalıcı fare ilaçlaması yapılmalı ve takibi yapılmalıdır. Mutlaka yasal fare ilaçları kullanılmalıdır. Fare ilaçlama firmaları adı altında birçok ilaçlama şirketi bulunmaktadır. Bu fare ilaçlama firması adı altında çalışan birçok şahıslar korsan olarak çalışmakta ve insan sağlığı üzerinde zararlı olan fare ilaçları kullanmakta olup insan sağlığını tehdit etmektedirler. Fare ilaçlama hizmeti alacağınız fare ilaçlama şirketinin yasal belgeleri olmasına dikkat edilmelidir.

Eda ilaçlama şirketi olarak uzun yıllardır fare ilaçlama servisimiz ile fare ilaçlama hizmeti vermekte olup kesin çözümler sunmaktayız. Fare ilaçlama hizmetimizi garantili olarak vermekte olup kullandığımız tüm fare ilaçları Sağlık Bakanlığı ve WHO kriterlerine uygundur. Fare ilaçlama şirketi olarak her fare türü için özel fare ilaçları kullanmaktayız.  Fare sorununuz için en uygun fare ilaçları kullanılmakta olup, açık alanlar da fare istasyonları kurarak fare ilaçlama hizmetimizi garantili olarak vermekteyiz.
Farelerin Özellikleri ;
  • Fare kemirici bir hayvandır. Farelerin diş kısımları çok keskindir. Bu sebeple de her çeşit sert materyali kemirebilir. Büyük lağım fareleri kabloları, kapıları, alçı, plastik gibi eşyaları kemirebilir.
  • Fareler kendi büyüklükleri ve niteliklerine göre fındık faresi (ev faresi), lağım faresi, çatı faresi, kör fare ve tarla faresi olarak ayrılır.
  • Fareler çok çabuk çoğalma özeliğine sahip canlılardır. Bu sebeple fare sorunundan kurtulmak için zaman geçmeden önlem almak şarttır.
  • Fareler birçok hastalığın mikroplarını bünyelerinde taşırlar. Çünkü fareler her türlü pis (logar, çöplük gibi) yerlerde gezinirler.
  • Fareler kemiksiz oldukları için her alana girebilme özelliğine sahiptirler. Tırmanıcı özelliklere de sahiptirler. Gider borularından, duvarlardan dahi çok yükseklere kadar çıkabilmektedirler.
  • Farelerin nefes tutma özelliği de vardır. Çok uzun süre nefes almadan durabilirler. Klozetten çıkan fareler bu duruma en iyi örnek oluşturur.
  • Farelerin duyum eşikleri de oldukça gelişkindir. 6 km öteden yemek kokusunu, bodrumdan 15. kattaki peynirin kokusunu dahi alabilmektedirler.
  • Fareler çok zeki hayvanlardır. Basitçe kurulan tuzaklar veya fare yapıştırıcıları onları yakalamak için kesinlikle yeterli değildir.
  • Fareler insanlara fiziksel olarak da zarar verirler. Narkoz etkisi olan salyaları vardır. İnsanları ısırdıklarında ise bu salyalarını kullanırlar. İnsanlar fare tarafından ısırıldığını anlamaz.
  • Fareler girdikleri her alanlarda kısa sürede popülasyon oluştururlar. Bu sebeple kısa sürede profesyonel olarak fare ilaçlama desteği alınmalıdır.
Fare İlaçlama Yöntemleri ;

Fare ilaçlama uygun yöntemlerle yapılması durumunda kesin olarak sizlere çözüm sağlar. Fare ilaçlama yöntemlerinden ilki fare istasyonudur. Fare istasyonu küçük (fare türünün özelliklerine göre büyüklüğü değişir) içerisinde fare yemi olan kapalı kutudur. Fare kurulu bu istasyonun içerisindeki ilacı yiyerek su içtiği yerde ölür. Fare istasyonları ortada fare ilaçlarının bırakılması mümkün olmayan alanlarda kullanılmaktadır. Evde fare, iş yerinde fare, apartman da fare ya da bahçede fare var yalnız beslediğimiz evcil hayvanda var. Bu evdeki fare, bahçedeki fare, işyerindeki fare, apartmandaki fare sorunu için fare istasyonu kurulur. Çünkü belirli noktalara bırakılan fare zehirlerini evcil hayvanımız bulup yiyebilir. Bu sebeple fare sorununuzun çözümü için belirli alanlara fare istasyonları yerleştirilir. Evde fare, apartmanda fare, işyerinde fare, binada fare, bahçede fare sorununuzdan fare istasyonu ile kurtulabilirsiniz. Fare istasyonu bahçe, fabrika, anaokulu, ofis, fırın, işyeri, açık alanlar, kapalı alanlar, hastane vb. gibi mekanın terk edilemeyeceği alanlarda fare sorununu çözmek için fare ilaçlama şirketleri, fare ilaçlama firmaları, fare ilaçlama servisleri tarafından kullanılan bir fare ilaçlama yöntemidir.

Diğer bir fare ilaçlama yöntemi kokulu sıvı ve kokusuz sıvı ilaçlamadır. Fare ilaçlama da fare ilaçları ile birlikte eğer mekanı terk edebilirseniz kokulu sıvı ilaçlama yapılır. Eğer mekan terk edilemiyor ise sıvı kokusuz fare ilaçlama fare yemlemesi ile birlikte uygulanır. Sıvı ilaçlama fare kemirgeni için dezenfekte özelliği görmektedir. Fareler her türlü pis yerlerde dolaştıkları için birçok mikrobu da beraberlerinde yaşam alanlarımıza getirirler. Sıvı ilaçlama dezenfekte işlemi sağlamaktadır.

Fare Zehirleme

Fareler için mutlaka etkili ve kalıcı özelliklere sahip fare zehirleri kullanılmalıdır. Fare ilaçlama da bu en önemli etkendir. Etkili olmayan fare ilaçlarının kullanılması fare zehirlenmesine (ölmesine) neden olmaz. Fare kemirgenini ilaç kendisine doğru çekmelidir. Fare ilacı yediği veya yaladığı zaman beyin kanaması geçirerek su içme ihtiyacı duyar ve su içtiği yerde de iç organları kuruyarak ölür. İç organları kuruduğu için fare kokusuna da  neden olmaz. Fare zehirlemesinde kullanılan ilaçların ani öldürücü özelliği olmalıdır.

Fare Türleri ;

Fındık Faresi
Ev faresi çok küçük bir yapıdadır. Ev farelerinin (fındık faresi) yapıları ya da boyları yaşadıkları bölgenin iklim koşullarına göre farklılık göstermektedir. Ev farelerinin büyüklükleri 10 cm kadardır. Ev fareleri 2 ayda bir 10 ile 12 kadar yavru yaparlar. Bu ev faresi yavruları 2 ile 3 ayda ergin hale gelmektedir. Ev fareleri her türlü şey ile gıda gereksinimlerini giderirler. Bitkisel ürünler, kablolar, diş macunu, sabun vb. gibi. Ev fareleri sıcak alanları daha çok severler. Evlerimiz her zaman sıcak olduğu için tercih alanları çoğunlukla evlerdir. Bu nedenle ev faresi adını da almışlardır.

Ev fareleri en çok hastalık bulaştıran fare türleridir.  Çünkü evlerimiz en çok zamanımızı geçirdiğimiz yerlerdir. Ev fareleri de daha çok evlerde yaşam alanları oluştururlar.

Lağım Faresi
Lağımlarda yaşadığı için lağım faresi adını almış olan bu fare çeşidinin yapısı da değişim gösterir. Lağım farelerinin boyları 35 cm veya daha fazlada olabilir. Çok güçlü yapıya sahip olan lağım fareleri oldukça da tehlikelidirler. Çünkü saldırıcı özellikleri vardır. Lağım fareleri yaşam alanlarını lağım borularına ve su kenarlarına yaparlar. Lağım fareleri yıl içerisinde ortalama olarak 4 ya da 5 kez doğum yaparlar.

Lağım farelerinin saldırıcı özellikleri olduğu için mutlaka profesyonel fare ilaçlama desteği alınıp sorun çözülmelidir.

Çatı Faresi
Çatı fareleri
çatılarda veya bodrumlarda yaşam alanları oluştururlar. Çok nadir yiyecek bulmak için evlere girebilirler. Çatı farelerinin kuyruk kısımları oldukça uzundur. Yapı olarak ev farelerinden büyüklerdir ama lağım farelerinden de küçüktürler. Boyları 20 ya da 25 cm arasında değişir. Çatı fareleri yıl içinde 7-8 kez doğum yapabilirler.

Kör Fare
Kör fare
ler insanların yaşam alanlarında görünmemektedirler. Kör fare daha çok yer altında yaşayan bir fare çeşididir. Ekin ve tarlaların olduğu yerlerde yaşam alanları oluştururlar. Gıda ihtiyaçlarını da ekinlerle, meyvelerle, ekili olan sebzelerle giderirler. Kör fareler genellikle geceleri karanlıkta faaldirler. Güneş ışığını hiç sevmezler. Kör fareler gıda gereksinimlerini daha çok geceleri giderirler.

Kör fareler ekili gıda ürünlerini yiyerek çok zarar verirler. Kör fare mücadelesi bireysel olarak kesinlikle yapılmaz. Mutlaka profesyonel fare ilaçlama şirketinden ilaçlama desteği alınmalıdır.
Tarla Faresi
Tarla faresi
tarlalarda yaşadığı için bu ismi almıştır. Büyüklükleri 16 ile 20 cm arasındadır. Çok hızlı çoğalan tarla fareleri yıl içerisinde yaklaşık olarak altı kez doğum yapar ve her defasında da 10 tane yavru tarla faresi yapar. Tarla fareleri tarlalarda ekili olan ürünler ile gıda gereksinimlerini karşılarlar. Bu nedenle de ürünlere zarar verirler.
Fare İlaçlama Fiyatları

Fare ilaçlama fiyatları fare sorunu olan alanınızın büyüklüğüne, kurulacak fare istasyon sayısına göre ve kullanılacak fare ilaçlama yöntemlerine göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle fare ilaçlama fiyatları hakkındaki en doğru bilgiyi çağrı merkezimize ulaşarak alabilirsiniz. Ekonomik fare ilaçlama fiyatları ile fare ilaçlama uygulamalarını profesyonelce yapmaktayız.

- Fareler ne ile beslenir?

Fareler her türlü şeyle beslenirler. Kemirici özellikleri de buna en önemli etkendir. Plastik eşyalar, tüm gıdalar, tahtalar, elbiseler, kablolar buna örnek olarak verilebilir. 

- Fare ilaçlamasını kimler yapmalıdır?

Fare ilaçlamaları mutlaka bilinçli, profesyonel, alanında uzman ilaçlama servislerine, fare ilaçlama şirketlerine yaptırılmalıdır. Çünkü bireysel olarak yapılan uygulamalar ya da bilinçsizce yaptırılan fare ilaçlama uygulamaları kesin sonuçlar sağlamamaktadır.

- Fareler insanı ısırır mı?

Fareler kemirici bir canlıdır. İnsanları ısırırlar. Fare ısırdığında ağzından narkoz özelliğine sahip sıvı salgıladığından insanlar fare tarafından ısırıldıklarının farkına varamazlar.

- Fareler en çok nerelerde bulunur?

Fareler her türlü açık ya da kapalı alanlarda yaşayabilirler. Bodrumlar, fabrikalar, çatılar, toprak altları, bahçeler, havalandırma boşlukları, kazan daireleri, kömürlükler, iş yerleri, evler vb. gibi alanlar farelerin yaşam alanlarını oluşturur.

- Fare ile mücadele nasıl olmalıdır?

Fare mücadelesi ancak profesyonel yol ile olur. Çünkü profesyonel fare ilaçlama servislerinin, fare ilaçlama şirketlerinin uyguladığı yöntemler kesin çözümler sağlar. Fare mücadelesinde en uygun yöntem belirlenerek fare uygulamaları yapılır. Sizlere kesin çözümler sağlanır.

Fare İlaçlama İşlemi için Neden Eda İlaçlama?

Biz Eda ilaçlama şirketi olarak alanında uzman, eğitimli ilaçlama teknikerlerimiz ile İstanbul, Kocaeli, İzmit ve Gebze bölgelerine sabit fare ilaçlama fiyatlarımız ile kesin çözümler sağlamaktayız. Fare ilaçlama profesyonel uygulamalar ile sizlere çözüm sağlar. Eda ilaçlama şirketi olarak en etkili ve kalıcı özelliklerdeki fare ilaçlarımız ile müşteri memnuniyeti odaklı olarak ilaçlama hizmetlerimizi vermekteyiz. Sizde fare sorunlarınızdan kurtulmak istiyorsanız bize ulaşın.